Статии »

Гръб

Гребане с щанга

Начин на изпълнение Застанете с леко свити крака, хванете щангата с надхват/подхват и ръце леко по-широки от раменете. Наведете се напред в кръста, така че лоста да дойде на нивото на коляното. Вдишайте и придърпайте лоста така, че да допре корема. Не променяйте положението на гърба. Връщане лоста към първоначалното  положение бавно и контролирано и издишайте. Видео     Още упражнения за гръб Набирания с широк хват Гребане от седеж с упора на гърдите Мъртва тяга Придърпване на хоризонтален скрипец
Прочети още →

Набирания с широк хват

Начин на изпълнение Хванете се и увиснете на фиксиран лост с широк хват. Вдишайте и се наберете, докато лоста се доближи максимално до гърдите ви. Спуснете се бавно до изходяща позиция и издишайте в края на движението. Видео     Още упражнения за гръб Гребане с щанга Гребане от седеж с упора на гърдите Мъртва тяга Придърпване на хоризонтален скрипец
Прочети още →

Мъртва тяга

Начин на изпълнение Застанете с лице към щанга, поставена на земята, с крака разтворени на широчината на раменете. Приклекнете, така че бедрата да застанат успоредно на земята. Дръжте гърба изправен и леко извит назад. Хвата трябва да е толкова широк, че ръцете да минават точно до бедрата. Брадичката и погледа трябва да са напред и нагоре. Поемете дъх и вдигнете щангата, като усилието трябва да идва едновременно от краката и от кръста. Дръжте раменете изправени. В крайно горно положение краката и гърба са изправени докрай. Не заключвайте ставите…
Прочети още →

Придърпване на хоризонтален скрипец

Начин на изпълнение Седнете на скрипеца за гребане и хванете ръкохватката. Стъпете здраво с краката на поставката и ги ги изпънете, като ги запазите леко свити и не заключвате ставите. Дръжте гърба изправен. Издърпайте скрипеца към себе си, като леко наклоните торса назад, изпъчите гърдите и издърпайте раменете назад. Върнете бавно и контролирано скрипеца до изходна позиция, като наведете леко торса напред. Видео     Още упражнения за гръб Набирания с широк хват Гребане с щанга Гребане от седеж с упора на гърдите Мъртва тяга
Прочети още →

Гребане от седеж с упора на гърдите

Начин на изпълнение Застанете на уреда, който позволява гребане, при което тялото има упора на гърдите. Стъпете здраво на упорите на уреда и хванете ръкохватките. Вдишайте и издърпайте тежестта максимално към гърдите. Спуснете бавно и контролирано тежестта обратно до изходящо положение и издишайте. Не пускайте изцяло докрай, а запазете усилието в мускулите. Видео     Още упражнения за гръб Набирания с широк хват Гребане с щанга Мъртва тяга Придърпване на хоризонтален скрипец
Прочети още →