Статии »

Фитнес методи

Форсирани повторения (Серии до отказ)

Форсирани повторения (Серии до отказ)

Идеята на форсираните повторения Идеята, заложена в метода на форсираните повторения, се изразява в осигуряването на възможност за продължаване на тренировъчната работа след точката на фалит (серия до отказ). Казано с прости друми, при този метод разчитате на помощта на тренировъчен партньор, който ви помага да направите повече повторения, отколкото бихте могли сами. Пример и начин на изпълнение на серии до отказ Например, ако при упражнението повдигане на щанга от тилен лег (т. нар. "лежанка") се извърши серия до отказ на 80% от максималните…
Прочети още →

Тройна серия - фитнес метод за орелефяване

Тройна серия - фитнес метод за орелефяване

Какво представляват тройните серии? Най-общо казано, тройните серии съчетават три упражнения, натоварващи един мускул, за близки синергисти или за антагонистично разположени мускулни групи, изпълнени последователно без или със минимална почивка. При изпълнението на три упражнения (всяко с по 8-10 повторения) за една и съща мускулна група, без пауза между тях, се получава голямо кръвонапълване. *Правилният подбор на упражненията изисква те да натоварват мускула под различни ъгли. От културистична гледна точка това изискване позволява успешно…
Прочети още →

Пикова флексия - фитнес метод, който изморява мускулa в дълбочина

Пикова флексия - фитнес метод, който изморява мускулa в дълбочина

Какво представлява метода "пикова флексия"? Пиковата флексия е методика, с помощта на която се поддържа пределно изометрично напрежение на работещите мускули, когато те се намират в напълно съкратено състояние - флексия. Задължително условие: Задължително условие за ефективното използване на този метод е да се подбере такава работна позиция, при която мускулната флексия е комбинирана с максимално напрежение Пример: Така например, ако културистьт стои изправен с щанга на рамене, разгьвачите в колянната става - квадрицепсите - са съкратени,…
Прочети още →

Еклектик - фитнес принцип и метод

Еклектик - фитнес принцип и метод

Какво означава еклектичен принцип? Еклектик означава да предпочетете най-ефективните характеристики на известните ви системи и методи и творчески да ги комбинирате в една или няколко суперсистеми и варианти, съобразени с индивидуалните ви възможности и предпочитания. Проблемът на тази методика се състои в това, че на практика се изпълняват преди всичко изолирани упражнения. - 10 серии за упражнение и 10 упражнения по една серия, изтъкващ както позитивните, така и негативните им аспекти, навежда към идеята за компромис чрез тяхното комбиниране…
Прочети още →

Постоянно напрежение - фитнес метод за покачване на мускулна маса

Постоянно напрежение - фитнес метод за покачване на мускулна маса

 Какво представлява методът "постоянно напрежение"? Ако упражненията се изпълняват с бързо или променливо темпо, разхлабвайки участващите мускули по време на отстъпващата фаза, то ще се постигне развитието на скорост, мощност и взривна сила - изключително ценни качества за много спортни дисциплини, но тази методика не води до съществен мускулен прираст. Това се обуславя от факта, че в момента на мускулното разхлабване, а то е неминуемо при подобна методика, се осъществява мигновено частично възстановяване на мускулна енергия. Така този…
Прочети още →