Статии »

Пикова флексия - фитнес метод, който изморява мускулa в дълбочина

Пикова флексия - фитнес метод, който изморява мускулa в дълбочина

Какво представлява метода "пикова флексия"? Пиковата флексия е методика, с помощта на която се поддържа пределно изометрично напрежение на работещите мускули, когато те се намират в напълно съкратено състояние - флексия. Задължително условие: Задължително условие за ефективното използване на този метод е да се подбере такава работна позиция, при която мускулната флексия е комбинирана с максимално напрежение Пример: Така например, ако културистьт стои изправен с щанга на рамене, разгьвачите в колянната става - квадрицепсите - са съкратени,…
Прочети още →

Качествен - фитнес принцип водещ до мускулна релефност и сепарация

Качествен - фитнес принцип водещ до мускулна релефност и сепарация

Какво представлява качественият принцип? Качественият принцип предполага постепенно намаляване на времето за отдих между сериите при стремеж за запазване на величината на утежнението и броя на повторенията. Тук съзнателно акцентираме върху „постепенните". За какво служи и как се прилага качественият принцип? Характерно за този начин на тренировка е високата тренировъчна плътност, която от двигателна гледна точка повишава локалната мускулна издръжливост, а в културистичен смисъл благоприятно повлиява мускулната релефност, сепарация…
Прочети още →

Прогресивно натоварване - изграждане на мускулна маса

Прогресивно натоварване - изграждане на мускулна маса

Как да постигнем хипертрофия или изграждане на мускулна маса, чрез принципа на прогресивното натоварване? За да може всяка отделна серия да се извършва в анаеробна-алактатен режим на енергично обезпечаване( максимално инетензивен - до 15 - 20 сек продължителност), трябва непрекъснато да се увеличават тренировъчните утежения с нарастването на силовите възможности. Как да постигнем прогресивното натоварване? Този принцип може да се използва чрез отделните параметри на тренировъчното натоварване: - Количествен начин - чрез увеличаване на сериите(макс…
Прочети още →

Цикличност: Фитнес принцип за постигане на релефно и симетрично тяло

Цикличност: Фитнес принцип за постигане на релефно и симетрично тяло

Защо този принцип е заобикалян от почти всички фитнес любители? Много фитнес любители забравят, че релефна мускулатура се постига не чрез подходяща методика на трениране, а и чрез спазване на подходящ за целта хранителен режим. Обемна и релефна мускулатура може да се постигне като краен резултат, но не и едновременно, а само чрез оптимално редуване на подготвителен период за мускулна маса и състезателен период за релеф и сепарация. Подготвителен период Подготвителният (основен) период се характеризира с интензивни, но сравнително ограничени…
Прочети още →

Еклектик - фитнес принцип и метод

Еклектик - фитнес принцип и метод

Какво означава еклектичен принцип? Еклектик означава да предпочетете най-ефективните характеристики на известните ви системи и методи и творчески да ги комбинирате в една или няколко суперсистеми и варианти, съобразени с индивидуалните ви възможности и предпочитания. Проблемът на тази методика се състои в това, че на практика се изпълняват преди всичко изолирани упражнения. - 10 серии за упражнение и 10 упражнения по една серия, изтъкващ както позитивните, така и негативните им аспекти, навежда към идеята за компромис чрез тяхното комбиниране…
Прочети още →

Постоянно напрежение - фитнес метод за покачване на мускулна маса

Постоянно напрежение - фитнес метод за покачване на мускулна маса

 Какво представлява методът "постоянно напрежение"? Ако упражненията се изпълняват с бързо или променливо темпо, разхлабвайки участващите мускули по време на отстъпващата фаза, то ще се постигне развитието на скорост, мощност и взривна сила - изключително ценни качества за много спортни дисциплини, но тази методика не води до съществен мускулен прираст. Това се обуславя от факта, че в момента на мускулното разхлабване, а то е неминуемо при подобна методика, се осъществява мигновено частично възстановяване на мускулна енергия. Така този…
Прочети още →

Инстинктивен - фитнес принцип за компенсиране на недостатъците

Инстинктивен - фитнес принцип за компенсиране на недостатъците

Какво е Инстинктивен принцип ? Инстинктивният принцип почива на вариативността и импровизацията, но за успешна импровизация са необходими огромен опит и много знания. Унификация е възможна и желателна само през началното навлизане до завършване на първата тренировъчна година. Впоследствие тренировъчната активност, генетичните заложби и начинът на живот премахват знака на равенство между отделните индивиди и веднага възниква въпросът за индивидуалната специализация, която почти не се поддава на схематизиране. Защо трябва да експериментираме?…
Прочети още →